Liên Hệ

Nhà Hàng Cá Voi Xanh/ Blue whale Restaurant

(05113) 942777/ 3942728
Hotline: 0984.926. 510