Gà kho sả

Gà kho sả/ Braised chicken with lemongrass