Home » , » Cá Mú hấp xì dầu

Cá Mú hấp xì dầu

Cá mú hấp xì dầu/ Steamed Grouper with soya sauce