Home » » Cá Mú hấp xì dầu

Cá Mú hấp xì dầu

Cá Mú hấp xì dầu/ steamed Grouper with soya sauce