Home » , » Cá chình nướng nghệ

Cá chình nướng nghệ

Cá chình nướng nghệ/ Grilled eel fish with saffron