Home » » Cá chình nướng nghệ

Cá chình nướng nghệ

Cá chình nướng nghệ/ Grilled Eel fish with saffron