Bún xào trứng

Bún xào trứng/ Sauteed noodle with eggs