Mỳ xào hải sản

Cá Mú sashimi

Mực nướng

Mực cơm chiên mắm

Cá sashimi

Cá kho tộ

Cá Mú hấp xì dầu

Cá diêu hồng chiên xù